ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!
ورود / ثبت نام

یخچال فریزر

یخچال فریزر

محصول تصویر توضیحات کوتاه قیمت موجود‌بودن
یخچال 5 فوت ایستکول سفید

 طبقات : یک طبقه شیشه ای

دستگیره : مخفی

جا یخی : دارد

جا میوه ای : دارد

46,000,000ریال

نا موجود
یخچال 5 فوت ایستکول نوک مدادی

 طبقات : یک طبقه شیشه ای

دستگیره : مخفی

جا یخی : دارد

جا میوه ای : دارد

47,000,000ریال

نا موجود
یخچال 5 فوت ایستکول مشکی

 

طبقات : یک طبقه شیشه ای

دستگیره : مخفی

جا یخی : دارد

جا میوه ای : دارد

 

49,000,000ریال

نا موجود
یخچال فریزر 9 فوت ایستکول سفید

 

طبقات : یک طبقه شیشه ای

دستگیره : عمودی

جا یخی : دارد

جا میوه ای : دارد

 

53,000,000ریال

نا موجود
یخچال فریزر 9 فوت ایستکول نوک مدادی

 

طبقات : یک طبقه شیشه ای

دستگیره : عمودی

جا یخی : دارد

جا میوه ای : دارد

 

54,000,000ریال

نا موجود
یخچال فریزر 9 فوت ایستکول مشکی

 

طبقات : یک طبقه شیشه ای

دستگیره : عمودی

جا یخی : دارد

جا میوه ای : دارد

 

55,000,000ریال

نا موجود
فریزر 4 کشو ایستکول سفید

طبقات : 4 کشو

دستگیره : مخفی

جا یخی : ندارد

جا میوه ای : ندارد

55,500,000ریال

نا موجود
فریزر 4 کشو ایستکول نوک مدادی

 طبقات : 4 کشو

دستگیره : مخفی

جا یخی : ندارد

جا میوه ای : ندارد

56,500,000ریال

نا موجود
فریزر 4 کشو ایستکول مشکی

 طبقات : 4 کشو

دستگیره : مخفی

جا یخی : ندارد

جا میوه ای : ندارد

57,500,000ریال

نا موجود
یخچال فریزر 12 فوت ایستکول سفید

طبقات : 2 طبقه شیشه ای

دستگیره : عمودی

جا یخی : فریزر مجزا دارد

جا میوه ای : دارد

65,000,000ریال

نا موجود
یخچال فریزر 12 فوت ایستکول نوک مدادی

 

طبقات : 2 طبقه شیشه ای

دستگیره : عمودی

جا یخی : فریزر مجزا دارد

جا میوه ای : دارد

 

67,000,000ریال

نا موجود
یخچال فریزر 12 فوت ایستکول مشکی

 

طبقات : 2 طبقه شیشه ای

دستگیره : عمودی

جا یخی : فریزر مجزا دارد

جا میوه ای : دارد

 

72,000,000ریال

نا موجود
فریزر 5 کشو نوفراست ایستکول سفید

طبقات : 5 کشو

دستگیره : مخفی

جا یخی : دارد

جا میوه ای : دارد

78,900,000ریال

نا موجود
فریزر 5 کشو نوفراست ایستکول نوک مدادی

 

طبقات : 5 کشو

دستگیره : مخفی

جا یخی : دارد

جا میوه ای : دارد

 

81,400,000ریال

نا موجود
فریزر 5 کشو نوفراست ایستکول مشکی

 

طبقات : 5 کشو

دستگیره : مخفی

جا یخی : دارد

جا میوه ای : دارد

 

89,000,000ریال

نا موجود