ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

لباسشویی

لباسشویی

محصول تصویر توضیحات کوتاه قیمت موجود‌بودن
لباسشویی نیمه اتوماتیک 9.6 کیلوگرمی پاکشوما PWN 9654AJ

9.6 کیلویی

41,000,000ریال

نا موجود
لباسشویی 6 کیلویی اتومات پاکشوما سفید درب سفید مدل TFU 63100W

6 کیلویی

رنگ : سفید

مدل : TFU-63100W

90,810,000ریال

نا موجود
لباسشویی 6 کیلویی اتومات پاکشوما سفید درب سیلور مدل TFU 63100WS

6 کیلویی

رنگ : سیلور

مدل : TFU-63100WS

91,470,000ریال

نا موجود
لباسشویی 7 کیلویی اتومات پاکشوما سفید درب سیلور مدل TFU 73200WS

7 کیلویی

رنگ : سفید

مدل : TFU-73200WS

96,900,000ریال

نا موجود
لباسشویی 7 کیلویی اتومات پاکشوما سیلور درب سیلور مدل TFU 73200SS

7 کیلویی

رنگ : سیلور

مدل : TFU-73200SS

98,440,000ریال

نا موجود
لباسشویی 6 کیلوگرمی پاکشوما TFU 63100

6 کیلویی

109,000,000ریال

نا موجود
لباسشویی 7 کیلوگرمی پاکشوما TFU 73200

7 کیلویی

117,500,000ریال

نا موجود
لباسشویی 7 کیلوگرمی پاکشوما TFU 74401

7 کیلویی

139,000,000ریال

نا موجود
لباسشویی 8 کیلوگرمی پاکشوما TFU 84406

8 کیلویی

143,000,000ریال

نا موجود
لباسشویی 9 کیلوگرمی پاکشوما TFU 94407

9 کیلویی

145,000,000ریال

نا موجود
ماشین لباسشويي اتومات پاکشوما 6 کیلو گرمی مدل TFU-63100SS سیلور درب سیلور اقساطی 12 ماهه 36 ماهه خرید فقط با کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان شاپ کارت بانک ملت

مدل  TFU-63100SS

اقساطی - 12 ماهه - 36 ماهه

شاپ کارت بانک ملت

خرید فقط با کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان

دریافت پیش فاکتور برای کارت اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان

500,000,000ریال

10
ماشین لباسشويي اتومات پاکشوما 6 کیلو گرمی مدل TFU-63100ST سیلور درب کروم اقساطی 12 ماهه 36 ماهه خرید فقط با کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان شاپ کارت بانک ملت

مدل  TFU-63100ST

اقساطی - 12 ماهه - 36 ماهه

شاپ کارت بانک ملت

خرید فقط با کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان

دریافت پیش فاکتور برای کارت اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان

500,000,000ریال

3
ماشین لباسشويي اتومات پاکشوما 6 کیلو گرمی مدل TFU-65100WT سفید درب کروم اقساطی 12 ماهه 36 ماهه خرید فقط با کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان شاپ کارت بانک ملت

مدل  TFU-65100WT

اقساطی - 12 ماهه - 36 ماهه

شاپ کارت بانک ملت

خرید فقط با کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان

دریافت پیش فاکتور برای کارت اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان

500,000,000ریال

6
ماشین لباسشويي اتومات پاکشوما 6 کیلو گرمی مدل TFU-65100ST سیلور درب کروم اقساطی 12 ماهه 36 ماهه خرید فقط با کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان شاپ کارت بانک ملت

مدل  TFU-65100ST

اقساطی - 12 ماهه - 36 ماهه

شاپ کارت بانک ملت

خرید فقط با کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان

دریافت پیش فاکتور برای کارت اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان

500,000,000ریال

9
ماشین لباسشويي اتومات پاکشوما 7 کیلو گرمی TFU-74406 WT سفيد درب کروم اقساطی 12 ماهه 36 ماهه خرید فقط با کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان شاپ کارت بانک ملت

مدل  TFU-74406 WT

اقساطی - 12 ماهه - 36 ماهه

شاپ کارت بانک ملت

خرید فقط با کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان

دریافت پیش فاکتور برای کارت اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری خرید کالا تا سقف 50 میلیون تومان

500,000,000ریال

13