لیست قیمت یخچال فریزر فروشگاه لوازم خانگی صالحی

refrigratorsalehi

یخچال فریزر، ساید بای ساید، دو قلو

شرایط متنوع اقساطی یخچال فریزر بدون پیش پرداخت است. سقف خرید اعتباری 50 و 100 میلیون تومان میباشد، شما میتوانید از روش های خرید با کارت اعتباری، چکی و بتا استفاده نمایید. خرید اعتباری سامانه بتا بسیار راحت است و ما به شما پیشنهاد میکنیم. میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر، شرایط خرید اقساطی را در فروشگاه صالحی مطالعه نمایید.


محصول تصویر توضیحات کوتاه قیمت موجود‌بودن
یخچال فریزر اسنوا سفید مدل SN4-0250SW اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل SN4-0250SW

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

190.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر اسنوا سفید چرمی مدل SN4-0250LW اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل SN4-0250LW

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

193.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر اسنوا تیتانیوم مدل SN4-0250TI اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل SN4-0250TI

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

195.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر دوو تیتانیوم مدل D4BF-1077TI اقساطی خرید چک صیادی

مدل D4BF-1077TI

اقساط 6ماهه - 12ماهه

 خرید چک صیادی سقف 100 میلیون تومان

230.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر اسنوا سفید براق مدل S3-0275SW اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل S3-0275SW

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

280.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر اسنوا سفید چرمی مدل S3-0275LW اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل S3-0275LW

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

285.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر اسنوا تیتانیوم مدل S3-0275TI اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل S3-0275TI

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

290.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر پاکشوما مدل RCP-495
مدل : RCP-495

فریزر پایین

حجم : 540 لیتر

300.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر دوو سفید مدل D4BF-0028GW اقساطی خرید چک صیادی

مدل D4BF-0028GW

اقساط 6ماهه - 12ماهه

 خرید چک صیادی سقف 100 میلیون تومان

320.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر 23 فوت پاکشوما سفید P230 اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل P230

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

360.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر 19 فوت پاکشوما استیل P190 اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل IP190

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

430.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر اسنوا 26 فوت سفید متالیک SN8-2261GW اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل SN8-2261GW

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

490.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر اسنوا 26 فوت استیل مدل هایپر SN8-2261SS

مدل SN8-2261SS

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

495.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر دو قلو دوو سفید مدل D4LR-0020MW اقساطی خرید چک صیادی

مدل D4LR-0020MW

اقساط 6ماهه - 12ماهه

 خرید چک صیادی سقف 100 میلیون تومان

550.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر دو قلو دوو استیل مدل D4LR-0020SS اقساطی خرید چک صیادی

مدل D4LR-0020SS

اقساط 6ماهه - 12ماهه

 خرید چک صیادی سقف 100 میلیون تومان

560.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر ساید بای ساید دوو استیل مدل D4S-2915SS اقساطی خرید چک صیادی

مدل D4S-2915SS

اقساط 6ماهه - 12ماهه

 خرید چک صیادی سقف 100 میلیون تومان

570.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر پاکشوما مدل zr15zf15
مدل : zr15-zf15

دوقلو

حجم کل : 900 لیتر

 حجم یخچال : 480

 حجم فریزر : 420

600.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر زیرووات مدل ZS80
مدل : ZS80

ساید با ساید

حجم کل : 800 لیتر

600.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر کندی مدل SCR34
مدل : SCR34

ساید با ساید

حجم کل : 800 لیتر

600.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر اسنوا 35 فوت استیل مدل S8-2352SS اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل S8-2352SS

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

تماس برای قیمت: 02155975274

نا موجود
یخچال فریزر اسنوا 35 فوت سفید مدل S8-2352GW اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل S8-2352GW

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

660.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر پاکشوما مدل rsp800
مدل : rsp800

ساید با ساید

حجم کل : 800 لیتر

680.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر اسنوا 32 فوت سفید براق SN8-3320GW اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل SN8-3320GW

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

750.000.000ریال

نا موجود
ساید بای ساید اسنوا 32 فوت استیل مدل SN8-3350SS خرید طرح بتا رفاه

مدل SN8-3350SS

اقساط 6ماهه - 12ماهه - 18 ماهه

خرید طرح بتا رفاه سقف 100 میلیون تومان

 راهنمای خرید بتا اینجا

750.000.000ریال

نا موجود
ساید بای ساید اسنوا 35 فوت سفید مدل SN8-3320GW اقساطی خرید طرح رفاه

مدل SN8-3320GW

اقساط 6ماهه - 12ماهه - 18 ماهه

خرید طرح بتا رفاه سقف 100 میلیون تومان

 راهنمای خرید بتا اینجا

840.000.000ریال

نا موجود
ساید بای ساید اسنوا 35 فوت استیل مدل SN8-3320SS اقساطی خرید طرح رفاه

مدل SN8-3320SS

اقساط 6ماهه - 12ماهه - 18 ماهه

خرید طرح بتا رفاه سقف 100 میلیون تومان

 راهنمای خرید بتا اینجا

860.000.000ریال

نا موجود
یخچال فریزر اسنوا 32 فوت سفید براق S8-2322GW اقساطی خرید کارت اعتباری

مدل S8-2322GW

اقساط 12 ماهه - 36 ماهه - 48 ماهه

 خرید کارت اعتباری سقف 100 میلیون تومان

راهنمای دریافت کارت اعتباری اینجا

1.000.000.000ریال

نا موجود