ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 107 : کانال لاک‌پشتی

درس 107 : کانال لاک‌پشتی

«کانال لاک‌پشتی» نام اندیکاتور همپوشانی است که در این درس به کمک نمودار نمونه و پارامترهای پیش‌فرض، به تشریح نحوه‌ی عملکرد آن می‌پردازیم.

کانال لاک‌پشتی

نوع اندیکاتور: همپوشان

نوع نمودار: فقط نمودارهای تعاملی

کانال لاک‌پشتی بالاترین قیمت از X تعداد روزهای معاملاتی قبلی و پائین‌­­ترین قیمت از X تعداد روزهای معاملاتی قبلی را به­­ صورت یک کانال پیرامون قیمت‌­­ها ترسیم می‌­­کند.

مثال: برای یک کانال لاک‌پشتی 14 روزه، این اندیکاتور بالاترین قیمت سقف را از 14 روز معاملاتی قبلی، غیر از امروز، و پائین­­‌ترین قیمت کف را از 14 روز قبلی می‌­­گیرد. این اعداد به­­ عنوان کانال بالای قیمت امروز، مورداستفاده قرار می‌­­گیرند.

نمودار نمونه

پارامترهای پیش­­‌فرض

بالای دوره (14)- تعداد ستون­­‌ها، دوره­­‌های مورداستفاده برای محاسبه کانال بالایی.

پائین دوره (14)- تعداد ستون­­‌ها یا دوره­­‌های مورداستفاده برای محاسبه کانال پائینی.

محدوده (سقف/کف)- گزینه‌­­های معتبر، قیمت سقف/کف یا بسته­­‌شدن است. این پارامتر برای محاسبه مطالعه مبتنی بر قیمت‌­­های سقف/کف یا بسته­­‌شدن به‌کار می­­‌رود.