ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس ۱۰۸ : کانال لاک پشتی اصلاحی

درس ۱۰۸ : کانال لاک پشتی اصلاحی

در این درس، توضیحات مختصری درباره‌ی کانال لاک پشتی اصلاحی، و محاسبات و پارامترهای پیش‌فرض آن ارائه می‌شود.

کانال لاک پشتی اصلاحی (Turtle Channel Retracement)

نوع اندیکاتور: هم‌پوشان یا Overlay

نوع نمودار: صرفا نمودارهای تعاملی

کانال لاک پشتی اصلاحی یک خط را که بالا یا پایین کانال لاک پشتی (Turtle Channel) تنظیم شده است، روی نمودار رسم می‌کند.

کانال لاک پشتی اصلاحی

محاسبه

گام اول - تعداد روزهای مورد استفاده برای کانال لاک پشتی را انتخاب کنید (به طور پیش‌فرض، ۱۰۰)
گام دوم - لانگ یا شورت را انتخاب کنید
گام سوم - تنظیمات یا Adjustment (پیش‌فرض ۵)

اگر گام دوم = لانگ،
آن‌گاه رسم خط = بالای کانال لاک پشتی منهای تنظیم‌شده در گام سوم

اگر گام دوم = شورت،
آن‌گاه رسم خط = پایین کانال لاک پشتی به علاوه‌ی عدد تنظیم‌شده در گام سوم

پارامترهای پیش‌فرض

Period یا دوره (۱۰۰): تعداد ستون‌های مورد استفاده برای محاسبه‌ی بالاترین سقف/پایین‌ترین کف، یا قیمت پایین (بر اساس محدوده‌ی انتخاب‌شده).  
Retracement
یا اصلاحی (Long): گزینه‌های قابل انتخاب، لانگ یا شورت هستند.
Adjustment یا تنظیم (۵): برای تنظیم اندیکاتور، بسته به لانگ یا شورت بودن اصلاحی (Retracement).
Range یا محدوده (سقف/کف): گزینه‌های قابل انتخاب، سقف/کف یا پایانی هستند. برای محاسبه‌ی اندیکاتور بر اساس قیمت‌های سقف/کف، یا پایانی.