ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 14 : نمودار شمعی (کندل استیک)

درس 14 : نمودار شمعی (کندل استیک)

در این مطلب به معرفی و بررسی نحوه تفسیر نمودارهای شمعی (کندل استیک) می پردازیم.

نمودار شمعی یا کندل استیک

کندل استیک­­‌ها یک نوع ستون ویژه هستند که می‌­­توانند برای نشان­­‌دادن داده های قیمتی یک نماد پایه در نمودار شما انتخاب شوند. کندل استیک­­­‌های رنگی تفاوت بین قیمت بسته‌­­­­­شدن ستون جاری و قیمت بازگشایی ستون جاری را ترسیم می­­‌کنند.

  • اگر قیمت بسته‌­شدن بیشتر از قیمت بازگشایی باشد، ستون یا بدنه شمع سبزرنگ است.
  • اگر قیمت بسته‌­­شدن کمتر از قیمت بازگشایی باشد، ستون یا بدنه شمع قرمزرنگ است.

نمودارهای تعاملی دو گزینه انتخابی برای کندل استیک­­‌ها به شما عرضه می­­‌کنند:

کندل استیک بازگشایی تا بسته‌­­شدن که تفاوت بین بسته‌­­شدن ستون جاری و قیمت بازگشایی ستون جاری است.

  • اگر قیمت بسته­‌شدن بیشتر از قیمت بازگشایی باشد، ستون یا بدنه شمع سبزرنگ است.
  • اگر قیمت بسته‌­­شدن کمتر از قیمت بازگشایی باشد، ستون یا بدنه شمع قرمزرنگ است.

کندل استیک بسته­­‌شدن تا بسته­­‌شدن که تفاوت بین بسته‌­­شدن ستون جاری و قیمت بسته‌­­شدن ستون قبلی (تغییر قیمت) را ترسیم می‌­­کند.

  • اگر قیمت بسته‌­­شدن امروز بیشتر از قیمت بسته‌­­شدن قبلی باشد، ستون یا بدنه شمع سبزرنگ است.
  • اگر قیمت بسته‌شدن امروز کمتر از قیمت بسته‌­­شدن قبلی باشد، ستون یا بدنه شمع قرمزرنگ است.