ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس ۱۵ : کندل استیک توخالی

درس ۱۵ : کندل استیک توخالی

در این درس، به تعریف کندل‌های توخالی و تفسیر چهار رنگ‌ و شکل‌ مختلف آن می‌پردازیم.

کندل استیک‌ها یا شمع‌های توخالی

کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی نوع خاصی از نمودارهای میله‌ای هستند که برای نمایش داده‌های قیمتی بر اساس نمادهای مخصوص به آن استفاده می‌شوند. هر یک از شمع‌های توخالی تفاوتِ میان قیمت بسته شدن را با قیمت باز شدن در یک بازه‌ی معین نشان می‌دهد. نمودارهای فنی فقط از شمع‌ها یا کندل‌های توخالی به همراه شمع‌های توپُر (به رنگ سیاه) استفاده می‌کنند، در حالی که نمودارهای تعاملی طبق اصول زیر به داخل یا دور شمع‌ها رنگ می‌دهند:

  • اگر قیمت پایانی فعلی بیش‌تر از قیمت پایانی قبلی باشد، دور این میله یا ستون مشکی می‌شود.
  • اگر قیمت پایانی فعلی کم‌تر از قیمت پایانی قبلی باشد، دور این میله قرمز می‌شود.
  • وقتی قیمت پایانی از قیمت آغازین بیش‌تر باشد، شمع توخالی می‌شود.
  • وقتی قیمت پایانی کم‌تر از قیمت آغازین باشد، شمع توپُر می‌شود.