ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس ۱۷ : اندیکاتور تراکم توزیع چایکین

درس ۱۷ : اندیکاتور تراکم توزیع چایکین

در این درس، توضیحاتی درباره‌ی اندیکاتور تراکم/توزیع چایکین، و نحوه‌ی محاسبه و تفسیر آن، و هم‌چنین، نمونه‌ای از نمودار آن ارائه می‌دهیم.

اندیکاتور تراکم توزیع چایکین

قابل استفاده در: صفحه‌ی جدید

نوع نمودار: تکنیکال و تعاملی

اندیکاتور تراکم (یا انباشت) / توزیع چایکین یک اندیکاتور مومنتوم است که میان تغییرات قیمت و محدوده‌ی روزانه ارتباط ایجاد می‌کند.

محاسبه

(کف - سقف) / [(پایانی - سقف) - (کف - پایانی)] :محاسبه‌ی ضریب فزاینده‌‌ی جریان پول .۱

(حجم دوره‌ی مورد نظر × ضریب فزاینده‌‌ی جریان پول) :محاسبه‌ی حجم جریان پول .۲

حجم جریان پول در دوره‌ی کنونی + اندیکاتور خط پیشرفت/پسرفت قبلی = اندیکاتور خط پیشرفت/پسرفت .۳

واگرایی میان تراکم/توزیع و قیمت سهام نشان‌دهنده‌ی یک تغییر قریب‌الوقوع است. وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد، قیمت‌ها معمولا به تایید تراکم/توزیع تغییر می‌کنند. برای مثال، چنان‌چه این اندیکاتور حرکت صعودی داشته باشد و قیمت سهام حرکت نزولی، قیمت‌ها احتمالا دچار بازگشت شده و حرکت را به سمت بالا شروع می‌کنند.

 اگر تغییر قیمت روزانه مثبت باشد، آن‌گاه تفاوت میان سقف و کف قیمت روزانه به عدد کل اضافه می‌شود، و بالعکس، اگر تغییر روزانه منفی باشد، محدوده‌ ی قیمت روزانه از رقم کل کم می‌شود.

شما می‌توانید با وارد کردن تعداد دوره‌های مربوط به میانگین متحرک در نخستین کادر پارامتر، میانگین متحرک خط تراکم/توزیع را به دست بیاورید.

پارامترهای پیش‌فرض: وجود ندارد

نمونه‌ای از این نمودار

تراکم توزیع چایکین