ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس ۲۳ : ارزش مکانی قیمت پایانی

درس ۲۳ : ارزش مکانی قیمت پایانی

در این درس، به معرفی اندیکاتور ارزش مکانی قیمت پایانی، و بیان نحوه‌ی محاسبه و کاربرد آن می‌پردازیم.

ارزش مکانی قیمت پایانی (Close Location Value)

نوع اندیکاتور: مستقل

ارزش مکانی قیمت پایانی (CLV) اندیکاتوری است که از وضعیت قیمت پایانی یا بسته شدن سهام در رابطه با سقف و کف قیمت در همان دوره استفاده می‌کند. از این رو، این اندیکاتور به دنبال شناسایی گرایش حرکت قیمت سهام است.

محاسبه

نحوه‌ی محاسبه‌ی اندیکاتور CLV به شکل زیر است:

(کف - سقف) / ((پایانی - سقف) - (کف - پایانی)) = CLV

این فرمول وضعیت قیمت پایانی را در مقایسه با قیمت کف و قیمت سقف مشخص می‌کند. این اندیکاتور بین ۱- و ۱ در نوسان است؛ هر چه قیمت پایانی به قیمت سقف نزدیک باشد، این اندیکاتور به ۱ نزدیک‌تر و نشان‌دهنده‌ی یک سیگنال گاوی یا صعودی است. هر چه قیمت پایانی یک دوره به کف نزدیک‌تر باشد، ارزش این اندیکاتور به ۱- نزدیک‌تر و نشان‌دهنده‌ی سیگنال خرسی یا نزولی خواهد بود.

نمودار نمونه

ارزش مکانی قیمت پایانی

کاربرد

۱. وقتی CLV قیمت سهام یک واگرایی مثبت (منفی) را شکل بدهند، ما می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال صعودی (نزولی) تلقی کنیم. ۲. وقتی CLV خط صفر را قطع کند، CLV مثبت نشان‌دهنده‌ی سیگنال گاوی یا صعودی و CLV منفی نشان‌دهنده‌ی سیگنال خرسی یا نزولی خواهد بود.

CLV و شکاف‌ها

CLV بر اساس رفتار روزانه‌ی قیمت محاسبه می‌شود، و از این رو، شکاف‌های شبانه را نادیده می‌گیرد. تصور کنید قیمت سهام در طول یک شب به اندازه‌ی قابل ملاحظه‌ای سقوط کند، و سپس، در روز بعد بخشی از کاهش قیمت جبران شود؛ CLV در واقع جهشی به سمت بالا خواهد داشت، زیرا رفتار قیمت در "‌روز بعد‌"  بسیار صعودی بوده، و این شکاف قیمت توسط اندیکاتور لحاظ نشده است. برای اجتناب از گرفتار شدن در این دام، به دقت مراقب این شکاف‌ها باشید، و به حرکات سریع قیمت اتکا نکنید. برای شناسایی و اطمینان از واگرایی، کمی زمان محاسبه را افزایش دهید (مثلا بیش از ۲ ماه) تا نتایج به پختگی لازم برسند.