ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس ۲۹ : قدرت نسبی مقایسه‌ای

درس ۲۹ : قدرت نسبی مقایسه‌ای

در این درس، توضیحاتی را درباره‌ی قدرت نسبی مقایسه‌ای، نحوه‌ی محاسبه، و پارامترهای پیش فرض آن ارائه می‌دهیم.

قدرت نسبی مقایسه‌ای (Comparative Relative Strength)

نوع اندیکاتور: مستقل

نوع نمودار: صرفا نمودارهای تعاملی

از قدرت نسبی مقایسه‌ای (CRS) برای مقایسه‌ی یک سهام در برابر یک شاخص، یا در برابر یک سهام دیگر استفاده می‌شود. این مقایسه برای نشان دادن عملکرد نسبی سهام در برابر سایر سهام کاربرد دارد. قدرت نسبی مقایسه‌ای نسبتِ میانگین متحرک را در مقایسه با میانگین متحرک محاسبه‌شده برای هر دو سهام به نمایش می‌گذارد. این اندیکاتور به شما امکان می‌دهد نوع میانگین متحرک به همراه دوره‌ی مورد نظر را تعیین کنید. به علاوه، این اندیکاتور دارای پارامتری است که طرح نمودار را برای نشان دادن درصدی بالا / پایین خط صفر تغییر می‌دهد؛ با این حال، این اندیکاتور همیشه از ۰ آغاز می‌کند.  

وقتی اندیکاتور مقایسه‌ایِ قدرت نسبی به سمت بالا می‌رود، نشان می‌دهد قیمت سهام مورد نظر عملکرد بهتری نسبت به سهام/شاخص پایه به صورت نسبی دارد. وقتی این اندیکاتور حرکت جانبی داشته باشد، نشان می‌دهد قیمت‌های هر دو سهام با درصدهای مشابه‌ای بالا و پایین می‌روند. وقتی این اندیکاتور به سمت پایین می‌رود، نشان می‌دهد قیمت سهام مورد نظر عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سهام/شاخص پایه به صورت نسبی دارد.

نمودار نمونه

قدرت نسبی مقایسه ای

محاسبه

اندیکاتور قدرت نسبی مقایسه‌ای از طریق تقسیم قیمت سهام پایه بر قیمت شاخص یا سهام مورد نظر محاسبه می‌شود. نتیجه‌ی این تقسیم نشان‌دهنده‌ی نسبت یا ارتباطی میان دو سهام است.  

هم‌چنین، این اندیکاتور میانگین متحرک را برای هر دو سهام محاسبه می‌کند، و سپس، میانگین متحرک سهام پایه را بر میانگین متحرک سهام دوم یا سهام مورد نظر تقسیم می‌کند.

پارامترهای پیش‌فرض:

  • Symbol یا نماد ($SPX):‌ شاخص یا سهام برای انجام مقایسه. شاخص S&P 500 به عنوان پیش‌فرض استفاده می‌شود.
  • Average یا میانگین (MA): نوع میانگین متحرک مورد استفاده برای مقایسه. می‌توانید یکی از میانگین‌های متحرک را انتخاب کنید: میانگین متحرک (MA)، میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک هموار (SMA)، میانگین متحرک وزنی (WMA)، میانگین متحرک هال (HMA)
  • Period یا دوره (۲۰): تعداد ستون‌های مورد استفاده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک
  • Display یا نمایش (Regular یا معمولی): نحوه‌ی محاسبه‌ی قدرت نسبی را تعیین می‌کند. وقتی "PercentChange یا تغییر درصد" انتخاب می‌شود، این اندیکاتور به عنوان درصدی بالا / پایین خط صفر به نمایش در می‌آید.