ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس ۳۸ : اندیکاتور سهولت حرکت

درس ۳۸ : اندیکاتور سهولت حرکت

در این درس، به بیان توضیحاتی درباره‌ی اندیکاتور سهولت حرکت، نحوه‌ی محاسبه، پارامترها، و سیگنال‌های معاملاتی مربوط به آن می‌پردازیم.

اندیکاتور سهولت حرکت (Ease Of Movement)

نوع اندیکاتور: مستقل

سهولت در حرکت (که به صورت اختصاری به آن EMV و گاهی اوقات EOM نیز گفته می‌شود) توسط ریچارد دبلیو. آرمز ابداع شد. این اندیکاتور بر رابطه‌ی میان حجم و تغییرات قیمت تاکید می‌کند و خصوصا برای ارزیابی قدرت یک روند مفید است.

این اندیکاتور موارد زیر را نشان می‌دهد:

  • مقادیر مثبت بالا، وقتی قیمت‌ها با حجم کم به سمت بالا حرکت می‌کنند؛
  • مقادیر منفی بالا، وقتی قیمت‌ها با حجم کم به سمت پایین حرکت می‌کنند؛
  • مقادیر پایین، در صورتی که قیمت حرکتی نداشته باشد یا اگر برای حرکت قیمت‌ها به حجم بالا نیاز باشد؛ این وضعیت حاوی سیگنال توزیع یا تراکم است.

نمونه‌ی نمودار

اندیکاتور سهولت حرکت

محاسبه

مراحل محاسبه‌ی اندیکاتور سهولت حرکت به ترتیب زیر هستند:

۱. نقطه‌ی میانی را برای هر روز محاسبه کنید:

۲ / (کف + سقف)

۲. حرکت نقطه‌ی میانی را برای هر روز محاسبه کنید:

[دیروز] نقطه‌ی میانی - [امروز] نقطه‌ی میانی

۳. Ratio یا نسبتِ کادر، نسبتِ میان ارتفاع و عرض کادر Equivolume را تعیین می‌کند:

(کف - سقف) / [بر حسب میلیون] حجم

۴. سپس، سهولت حرکت به صورت زیر محاسبه می‌شود:‌

نسبت کادر / حرکت نقطه‌ی میانی

۵. سهولت حرکت معمولا با یک میانگین متحرک نمایی ۱۴ روزه هموار می‌شود.

پارامترها

  • دوره (۲۰) - تعداد روزهای هموار مورد استفاده در میانگین متحرک نمایی

سیگنال‌های معاملاتی

معمولا سیگنال‌ها را می‌توان از روی میانگین متحرک نمایی ترسیم‌شده در اندیکاتور سهولت حرکت تشخیص داد. این سیگنال‌ها برای یک بازار رونددار موثرتر هستند.

  • وقتی سهولت حرکت خط صفر را از پایین قطع کند و به سمت بالا برود، پوزیشن لانگ بگیرید.
  • وقتی سهولت حرکت خط صفر را از بالا قطع کند و به سمت پایین برود، پوزیشن شورت بگیرد.