ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس ۴۸ :‌ میانگین متحرک هال

درس ۴۸ :‌ میانگین متحرک هال

در این درس، به معرفی میانگین متحرک هال می‌پردازیم.

میانگین متحرک هال (Hull Moving Average)

مورد استفاده: هم‌پوشانی (Overlay)

نوع نمودار: صرفا تعاملی

میانگین متحرک هال یک اندیکاتور تاخیری روند است و می‌توان آن را به همراه سایر اندیکاتورها به کار برد. این اندیکاتور هیچ سیگنال معاملاتی را محاسبه نمی‌کند. میانگین متحرک هال سرعت واکنش میانگین متحرک را بیش‌تر کرده و هم‌زمان، همواری منحنی را نیز حفظ می‌کند.

محاسبه

فرمول محاسبه‌ی این میانگین به این ترتیب است:

((دوره)√ ((دوره‌ی مشخص) میانگین متحرک - (۲ / دوره‌ی مشخص) میانگین متحرک × ۲) میانگین متحرک = میانگین متحرک هال

پارامترهای پیش‌فرض: Period یا دوره: ۲۰

نمونه‌ی نمودار

میانگین متحرک هال