ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 8 : نوسانگر (اوسیلاتور) مهیب

درس 8 : نوسانگر (اوسیلاتور) مهیب

در این درس اندیکاتور نوسانگر مهیب را مورد بررسی قرار می‌دهیم و انواع سیگنال‌های خرید و فروش مرتبط با این اندیکاتور را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator)

نوع اندیکاتور: مستقل- فقط نمودارهای تعاملی

اندیکاتور تکنیکال نوسانگر مهیب یک میانگین متحرک 34 دوره ای است که از طریق نقاط میانی میله­­‌ها (H+L)/2 ترسیم شده و از میانگین متحرک ساده 5 دوره ای تفریق می­­‌شود، در سراسر نقاط میله­­‌ها (H+L)/2 ترسیم می‌­­شود. این اندیکاتور کاملا روشن به ما نشان می­­‌دهد که درحال حاضر چه اتفاقی برای نیروی محرکه بازار می­­‌افتد.

نوسانگر مهیب

سیگنال­­‌هایی برای خرید

ساسر (نعلبکی) - این تنها سیگنال خرید است که زمانی می‌آید که نمودار میله‌ای بالاتر از خط صفر باشد. باید در نظر داشت:

سیگنال ساسر (نعلبکی) زمانی تولید می‌شود که نمودار میله‌ای، جهت خود را از پایین(نزولی) به بالا(صعودی) معکوس کند. ستون دوم پایین‌تر از ستون اول، و به رنگ قرمز است. ستون سوم بالاتر از ستون دوم، و به رنگ سبز است.

برای اینکه سیگنال ساسر (نعلبکی) تولید شود نمودار میله ای باید حداقل سه ستون داشته باشد.

به خاطر داشته باشید که تمام ستون‌های نوسانگر مهیب(AO) باید روی خط صفر قرار داشته باشند تا سیگنال ساسر (نعلبکی) مورد استفاده قرار گیرد.

عبور خط صفر: سیگنال خرید زمانی تولید می­­‌شود که نمودار میله‌­­ای از محدوده مقادیر منفی به مثبت منتقل شود. این زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار میله‌ای از خط صفر عبور کند. در مورد این سیگنال:

برای اینکه این سیگنال تولید شود، فقط دو ستون لازم است.

  • ستون اول باید زیر خط صفر باشد، ستون دوم باید از آن عبور کند (انتقال از مقدار منفی به مقدار مثبت).
  • تولید همزمان سیگنال­­‌ها برای خرید و فروش غیرممکن است.

دو پیک- این تنها سیگنال خرید است که می­­‌تواند زمانی تولید شود که ارزش­­‌های نمودار میله­­‌ای زیر خط صفر هستند. در مورد این سیگنال، لطفا به­­ خاطر داشته باشید که:

  • این سیگنال زمانی تولید می‌شود که شما یک پیک به سمت پایین (کمترین کمینه) دارید که زیر خط صفر است و به دنبال آن یک پیک رو به پایین دیگر دارید که تا حدودی از پیک قبلی با ظاهر روبه‌­­پائین، بالاتر است (یک رقم منفی با قدر مطلق کمتر، که بنابراین به خط صفر نزدیک‌تر است).
  • نمودار میله‌ای باید زیر خط صفر بین دو پیک باشد. اگر نمودار میله‌ای از خط صفر در بخش بین پیک­­‌ها عبور کند، سیگنال خرید کار نمی‌کند. با این­­‌حال، سیگنال متفاوتی برای خرید، تولید خواهد شد - عبور خط صفر.
  • هر پیک جدید نمودار میله‌ای باید بیشتر از پیک قبلی باشد (عدد منفی قدر مطلق کوچکتر که به خط صفر نزدیک­­تر است).
  • اگر یک پیک اضافی بیشتر تشکیل شود (که به خط صفر نزدیکتر است) و نمودار میله‌ای از خط صفر عبور نکرده باشد، سیگنال اضافی برای خرید تولید خواهد شد.

 

سیگنال فروش

سیگنال­­‌های فروش اندیکاتور نوسانگر مهیب (AO) مشابه سیگنال­­‌های خرید هستند. سیگنال ساسر (نعلبکی) معکوس شده و زیر صفر است. عبور خط صفر براساس کاهش است- ستون اول آن بر روی خط صفر و ستون دوم در زیر آن قرار دارد. سیگنال دو پیک بیشتر از خط صفر است و معکوس نیز می­­ شود.

نتیجه

اندیکاتور نوسانگر مهیب (AO) یک میانگین متحرک ساده 34 دوره ای است که از طریق نقاط مرکزی میله‌­­ها (H+L)/2 طراحی شده که از میانگین متحرک ساده 5 دوره ای تفریق می‌شود، و در سراسر نقاط مرکزی میله­­‌ها (H+L)/2 نموداری می­­ شود.

2/(پائین + بالا) = قیمت میانگین

(34 , قیمت میانگین)SMA– (5 ,  قیمت میانگین) SMA = AO

در اینجا: میانگین متحرک ساده = SMA

  • دوره زمانی 1 (5): تعداد دوره های زمانی به‌­­کاررفته برای میانگین متحرک ساده اول
  • دوره زمانی 2 (34): تعداد دوره های زمانی به­­­‌کاررفته برای میانگین متحرک ساده دوم
  • دوره زمانی 3 (10): تعداد دوره های زمانی به­­­‌کاررفته برای SMA برای 2 میانگین متحرک فوق.