ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس ۸۴ : درصد اسیلاتور حجم

درس ۸۴ : درصد اسیلاتور حجم

در این درس، اندیکاتور درصد اسیلاتور حجم را معرفی می‌کنیم. هم‌چنین، توضیحاتی را نیز درباره‌ی کاربردها و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن ارائه خواهیم کرد.

درصد اسیلاتور حجم (Percentage Volume Oscillator)

نوع اندیکاتور: مستقل

درصد اسیلاتور حجم (PVO - Percentage Volume Oscillator) اختلاف درصد میان دو میانگین متحرک مبتنی بر حجم است. این اندیکاتور بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

۱۰۰ × (EMA حجم ۱۲ روزه / (EMA حجم ۲۶ روزه - EMA حجم ۱۲ روزه)) = درصد اسیلاتور حجم یا PVO

در این فرمول، میانگین متحرک نمایی (EMA) ۱۲ روزه و میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه به عنوان مثال انتخاب شده‌اند. معمولا، این مقادیر را می‌توانید بر اساس دوره‌های زمانی بلندتر یا کوتاه‌تر تغییر دهید. بر اساس این فرمول، درصد اسیلاتور حجم یا PVO دارای مقدار بیشینه‌ی ۱۰۰+ است، ولی مقدار کمینه یا حداقل وجود ندارد. برای مثال، اگر EMA ۱۲ روزه معادل ۲۰۰۰ و EMA ۲۶ روزه معادل ۸۰۰۰ باشد، آن‌گاه PVO معادل ۳۰۰- خواهد بود: ۳۰۰- = (۱۰۰×(۲۰۰۰/(۸۰۰۰-۲۰۰۰)). در این اندیکاتور اندازه‌ی جهت حرکت یا تقاطع‌های بالایی یا پایینی خط صفر حائز اهمیت است؛ به همین خاطر، از قدر مطلق استفاده نمی‌شود. 

نمودار نمونه

درصد اسیلاتور حجم

کاربردها

به سه طریق از درصد اسیلاتور حجم یا PVO می‌توان برای شناسایی دوره‌های انقباض و انبساط حجم استفاده کرد:

  • تقاطع‌های خط مرکزی: PVO مانند PPO (درصد اسیلاتور قیمت)، در بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند. وقتی PVO مثبت باشد، میانگین متحرک نماییِ حجم کوتاه‌‌مدت از میانگین متحرک نماییِ حجم بلندمدت، بزرگ‌تر خواهد بود. وقتی PVO منفی باشد، EMA حجم کوتاه‌مدت از EMA حجم بلندمدت، کوچک‌تر خواهد بود.PVO در بالای خط صفر نشان می‌دهد سطوح حجم عموما بالای سطح میانگین قرار دارند و نسبتا سنگین هستند. وقتی PVO زیر صفر باشد، سطوح حجم عموما زیر میانگین و سبک هستند.
  • حرکت جهت‌دار: جهت کلی حرکت PVO می‌تواند ارزیابی بصری سریعی را برای الگوهای حجم ارائه کند. افزایش PVO نشان‌دهنده‌ی افزایش سطوح حجم و کاهش PVO نشان‌دهنده‌ی کاهش سطوح حجم است.
  • تقاطع‌های میانگین متحرک: آخرین متغیر در PVO خط سیگنال را تشکیل می‌دهد. برای مثال، PVO (۹، ۲۶، ۱۲) شامل یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از PVO، و هم‌چنین، یک هیستوگرام خواهد بود که نشان‌دهنده‌ی اختلاف میان PVO و میانگین متحرک نمایی ۹ روزه‌ی آن است. وقتی PVO به بالای خط سیگنال‌اش برود، سطوح حجم به طور کلی افزایش می‌یابند. وقتی PVO به زیر خط سیگنال‌اش برود، سطوح حجم عموما کاهش می‌یابند.

حرکت‌ها در PVO کاملا از حرکت قیمت جدا هستند. از این رو، برای ارزیابی درجه‌ی فشار خرید یا فروش می‌توان ارتباط میان حرکت‌ها در  PVO و حرکات قیمت را به دست آورد. حرکت‌های قوی رو به جلو در PVO را می‌توان نشانه‌ای از قدرت روند تلقی کرد. اگر PVO هم‌زمان با سقوط قیمت سهام کاهش یابد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی کاهش حجم باشد.

پارامترها

  • Periodیا دوره (۱۲): تعداد ستون‌ها یا دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه‌ی اولین میانگین متحرک نمایی.
  • Period یا دوره (۲۶): تعداد ستون‌ها یا دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه‌ی دومین میانگین متحرک نمایی.
  • Period یا دوره (۹): تعداد ستون‌ها یا دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه‌ی خط سیگنال.