ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس ۹۶ : میانگین محدوده‌ی واقعی اصلاحی بالا / پایین

درس ۹۶ : میانگین محدوده‌ی واقعی اصلاحی بالا / پایین

در این درس، به نحوه‌ی محاسبه و پارامترهای مخصوص میانگین محدوده‌ی واقعی اصلاحی بالا و پایین اشاره می‌کنیم.

میانگین محدوده‌ی واقعی اصلاحی (Retracement ATR) بالا / پایین

نوع نمودار: صرفا نمودار تعاملی

نوع اندیکاتور: هم‌پوشان یا Overlay

محاسبه

میانگین محدوده‌ی واقعی اصلاحی بالا

۱. W = قدر مطلق تغییر را حساب کنید و آن را در عدد ۲ ضرب کنید
۲. X = مقدار میانگین ۲۰ دوره‌ای قبل [W] را حساب کنید.
۳. Y = بالاترین ناحیه‌ی قیمت را در ۱۰۰ دوره‌ی قبل پیدا کنید.
۴. Z = پانزده (دوره) را در مقدار [X] ضرب کنید. 
۵. اختلاف میان Y و Z را روی نمودار رسم کنید.

پارامترها

PeriodAdjATR [X] = [پیش‌فرض ۲۰]
PeriodTurtleChn [Y] = [پیش‌فرض ۱۰۰] 
TurtleChnField = قیمت سقف یا پایانی [پیش‌فرض سقف] 
FactorAdjATR [Z] = [پیش‌فرض ۱۵]

نمونه‌ی نمودار

میانگین محدوده‌ی واقعی اصلاحی بالا

میانگین محدوده‌ی واقعی اصلاحی پایین

۱. W = قدر مطلق تغییر را حساب کنید و آن را در عدد ۲ ضرب کنید
۲. X = مقدار میانگین ۲۰ دوره‌ای قبل [W] را حساب کنید.
۳. Y = پایین‌ترین ناحیه‌ی قیمت را در ۱۰۰ دوره‌ی قبل پیدا کنید.
۴. Z = پانزده (دوره) را در مقدار [X] ضرب کنید.
۵. مجموع میان Y و Z را روی نمودار رسم کنید.

پارامترها

PeriodMARng [X] = [پیش‌فرض ۲۰]
PeriodTurtleChn [Y] = [پیش‌فرض ۱۰۰]
TurtleChnField = قیمت کف یا پایانی [پیش‌فرض کف]
PeriodAdjATR [Z] = [پیش‌فرض ۱۵]

نمونه‌ی نمودار

میانگین محدوده‌ی واقعی اصلاحی پایین