ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!
ورود / ثبت نام

 

فهرست سنگ های قیمتی و جواهرات

اطلس جامع سنگ‌ها

دایره‌المعارف‌ سنگ‌های گرانبها

آپاتیت Apatite

 

آپاتیت Apatite

مشاهده توضیحات آراگونیت Aragonite

 

آراگونیت Aragonite

مشاهده توضیحات آکوامارین Aquamarine

 

آکوامارین Aquamarine

مشاهده توضیحات آلکساندریت Alexandrite

 

آلکساندریت Alexandrite

مشاهده توضیحات آلماندین Almandine

 

آلماندین Almandine

مشاهده توضیحات آمازونیت Amazonite

 

آمازونیت Amazonite

مشاهده توضیحات آمترین Ametrine

 

آمترین Ametrine

مشاهده توضیحات  آمتیست Amethyst

 

آمتیست Amethyst

مشاهده توضیحات آندالوسیت Andalusite

 

آندالوسیت Andalusite

مشاهده توضیحات آیولیت Iolite

 

آیولیت Iolite

مشاهده توضیحات اپال Opal

 

اپال Opal

مشاهده توضیحات اپال آتشین Fire Opal

 

اپال آتشین Fire Opalمشاهده توضیحات اپال استرالیا Australia Opal

 

اپال استرالیا Australia Opal

مشاهده توضیحات اپال پرو Peru Opal

 

اپال پرو Peru Opal

مشاهده توضیحات اپال مکزیک Mexico Opal

 

اپال مکزیک Mexico Opal

مشاهده توضیحات اسپسارتین Spessartine

 

اسپسارتین Spessartine

مشاهده توضیحات اسپودومن Spodumene

 

اسپودومن Spodumene

مشاهده توضیحات اسفن Sphene

 

اسفن Sphene

مشاهده توضیحات الماس Diamond

 

الماس Diamond

مشاهده توضیحات الماس آبی Blue Diamond

 

الماس آبی Blue Diamond

مشاهده توضیحات الماس زرد Yellow diamond

 

الماس زرد Yellow diamond

مشاهده توضیحات الماس صورتی Pink Diamond

 

الماس صورتی Pink Diamond

مشاهده توضیحات الماس قهوه ای Brown Diamond

 

الماس قهوه ای Brown Diamond

مشاهده توضیحات الماس کاملیون Chameleon

 

الماس کاملیون Chameleon

مشاهده توضیحات اوبسیدون Obsidian

 

اوبسیدون Obsidian

مشاهده توضیحات اونیکس Onyx

 

اونیکس Onyx

مشاهده توضیحات بریل Beryl

 

بریل Beryl

مشاهده توضیحات بنیتوئیت Benitoite

 

بنیتوئیت Benitoite

مشاهده توضیحات بیکسبیت Bixbite

 

بیکسبیت Bixbite

مشاهده توضیحات پزوتایت Pezzottaite

 

پزوتایت Pezzottaite

مشاهده توضیحات پیروپ Pyrope

 

پیروپ Pyrope

مشاهده توضیحات پیریت Pyrite

 

پیریت Pyrite

مشاهده توضیحات تانزانیت Tanzanite

 

تانزانیت Tanzanite

مشاهده توضیحات تساوریت Tsavorite

 

تساوریت Tsavorite

مشاهده توضیحات  توپاز Topaz

 

توپاز Topaz

مشاهده توضیحات تورمالین Paraba Tourmaline

 

تورمالین Paraba Tourmaline

مشاهده توضیحات تورمالین Tourmaline

 

تورمالین Tourmaline

مشاهده توضیحات تورمالین سبز Tourmaline

 

تورمالین سبز Tourmaline

مشاهده توضیحات تورمالین صورتی Pink Tourmaline

 

تورمالین صورتی Pink Tourmaline

مشاهده توضیحات تورمالین هندوانه ای Watermelon

 

تورمالین هندوانه ای Watermelon

مشاهده توضیحات جادوئیت Jadeite

 

جادوئیت Jadeite

مشاهده توضیحات  جاسپر Jasper

 

جاسپر Jasper

مشاهده توضیحات چشم گربه ای Cat’s Eye

 

چشم گربه ای Cat’s Eye

مشاهده توضیحات حدید Hematite

 

حدید Hematite

مشاهده توضیحات دمانتوئید گارنت Demantoid

 

دمانتوئید گارنت Demantoid

مشاهده توضیحات دیوپسید Diopside

 

دیوپسید Diopside

مشاهده توضیحات روبلیت Rubllite

 

روبلیت Rubllite

مشاهده توضیحات روتیل Rutile

 

روتیل Rutile

مشاهده توضیحات رودونیت Rodonite

 

رودونیت Rodonite

مشاهده توضیحات زبرجد Peridot

 

زبرجد Peridot

مشاهده توضیحات زمرد Emerald

 

زمرد Emerald

مشاهده توضیحات زیرکن Zircon

 

زیرکن Zircon

مشاهده توضیحات سنگ خورشید Sunstone

 

سنگ خورشید Sunstone

مشاهده توضیحات سنگ ماه Moonstone

 

سنگ ماه Moonstone

مشاهده توضیحات سودالیت Sodalite

 

سودالیت Sodalite

مشاهده توضیحات سیترین Citrine

 

سیترین Citrine

مشاهده توضیحات شبق Jet

 

شبق Jet

مشاهده توضیحات عاج Ivory

 

عاج Ivory

مشاهده توضیحات عقیق Agate

 

عقیق Agate

مشاهده توضیحات فلدسپار Feldspar

 

فلدسپار Feldspar

مشاهده توضیحات  فلورایت Fluorite

 

فلورایت Fluorite

مشاهده توضیحات فیروزه Turquoise

 

فیروزه Turquoise

مشاهده توضیحات کروندوم Corundum

 

کروندوم Corundum

مشاهده توضیحات  کریزوبریل Chrysoberyl

 

کریزوبریل Chrysoberyl

مشاهده توضیحات کریزوکولا Chrysocolla

 

کریزوکولا Chrysocolla

مشاهده توضیحات  کنزیت Kunzite

 

کنزیت Kunzite

مشاهده توضیحات کهربا Amber

 

کهربا Amber

مشاهده توضیحات کوارتز Quartz

 

کوارتز Quartz

مشاهده توضیحات کوارتز دودی Smoky Quartz

 

کوارتز دودی Smoky Quartz

مشاهده توضیحات کوارتز صورتی Rose Quartz

 

کوارتز صورتی Rose Quartz

مشاهده توضیحات کیانیت Kyanite

 

کیانیت Kyanite

مشاهده توضیحات  گارنت Garnet

 

گارنت Garnet

مشاهده توضیحات گوشنیت Goshenite

 

گوشنیت Goshenite

مشاهده توضیحات لابرادوریت Labradorite

 

لابرادوریت Labradorite

مشاهده توضیحات لاجورد Lapis Lazuli

 

لاجورد Lapis Lazuli

مشاهده توضیحات لعل Spinel

 

لعل Spinel

مشاهده توضیحات مارگازیت Marcasite

 

مارگازیت Marcasite

مشاهده توضیحات مالاکیت Malachite

 

مالاکیت Malachite

مشاهده توضیحات مرجان Coral

 

مرجان Coral

مشاهده توضیحات مروارید Pearl

 

مروارید Pearl

مشاهده توضیحات  مروارید آکویا Akoya Pearl

 

مروارید آکویا Akoya Pearl

مشاهده توضیحات مروارید تاهیتی Tahitian pearl

 

مروارید تاهیتی Tahitian pearl

مشاهده توضیحات مورگانیت Morganite مورگانیت Morganiteمشاهده توضیحات مولداویت Moldavite

 

مولداویت Moldavite

مشاهده توضیحات هلیودور Heliodor

 

هلیودور Heliodor

مشاهده توضیحات  هیدنیت Hiddenite

 

هیدنیت Hiddenite

مشاهده توضیحات یاقوت بی رنگ Sapphire

 

یاقوت بی رنگ Sapphire

مشاهده توضیحات یاقوت پادپاراچا Padparadscha

 

یاقوت پادپاراچا Padparadscha

مشاهده توضیحات یاقوت زرد Yellow Sapphire

 

یاقوت زرد Yellow Sapphire

مشاهده توضیحات یاقوت سبز Green Sapphire

 

یاقوت سبز Green Sapphire

مشاهده توضیحات یاقوت سرخ Ruby

 

یاقوت سرخ Ruby

مشاهده توضیحات یاقوت سیلان Ceylon Sapphire

 

یاقوت سیلان Ceylon Sapphire

مشاهده توضیحات یاقوت صورتی Pink Sapphire

 

یاقوت صورتی Pink Sapphire

مشاهده توضیحات یاقوت کبود Sapphire

 

یاقوت کبود Sapphire

مشاهده توضیحات