محافظ چینی اکسترود

 محافظ صفحه تلویزیون یک ورق طلقی شفاف میباشد، پلکسی اکسترود، این طلق ها در کشور چین و با مواد اولیه بازیافتی ساخته شده، دارای کیفیت معمولی و شفافیت هستند، ممکن است بعد از گذشت زمان دچار افت کیفیت شوند، ضخامت ورق اکسترود بین 1.8 تا 1.9 میباشد.


مطالب پر بازدید