آسیاب چیست ؟

آسیاب ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

  • دستگاه آسیاب، دستگاهی برای خرد کردن مواد جامد به قطعات کوچک‌تر
  • آسیاب آردساز یا آسیاب دستی که برای آرد کردن گندم و برنج و ... کاربرد داشته‌است
  • آسیاب بادی، گونه‌ای آسیاب که نیروی جنبشی آن از راه باد فراهم می‌گردد
  • آسیاب آبی، گونه‌ای آسیاب که نیروی جنبشی آن از راه جریان آب فراهم می‌گردد

     منبع : https://fa.wikipedia.org


مطالب پر بازدید