لیست قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما نقد و اقساط  12 ماهه - 18 ماهه طرح بتا + مشخصات

 

ردیف مدل نقدی 12 ماهه طرح بتا رفاه/مهر ایران طرح بتا 18 ماهه
* کارمزد ----- 14 درصد 22.5 درصد
1 9 کیلویی - سفید 23.220.000 26.471.000 28.445.000
2 9 کیلویی - سیلور 23.551.000 26.848.000 28.850.000
3 8 کیلویی - سفید 22.677.000 25.852.000 27.779.000
4 8 کیلویی - سیلور 23.007.000 26.228.000 28.184.000
5 7 کیلویی - سفید 22.127.000 25.225.000 27.106.000
6 7 کیلویی - سیلور 22.457.000 25.601.000 27.510.000

 

 

  مشخصات ماشین لباسشویی پاکشوما 7 کیلویی مدل BWF-40708

 

 

 مشخصات ماشین لباسشویی پاکشوما 7 کیلویی مدل BWF-40708

 مشخصات ماشین لباسشویی پاکشوما 8 کیلویی مدل BWF-40808

 دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 دارای 16 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED تمام لمسی

 موتور پیشرفته BLDC

 سیستم شستشوی اتوماتیک

 امکان اضافه یا کم کردن لباس در حین شستشو

 برنامه DRUM CLEAN با دمای 90 درجه سانتیگراد

 دیگ الماسه حباب ساز WATER MAGIC CUBE

 ورودی مستقیم آب سرد و گرم

 قابلیت تاخیر در زمان شروع شستشو

 ابعاد 9 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60

 ابعاد 8 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60

 

 مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40907

 

 

 مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40907

 دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 دارای 16 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED تمام لمسی

 موتور پیشرفته BLDC

 سیستم شستشوی اتوماتیک

 امکان اضافه یا کم کردن لباس در حین شستشو

 برنامه DRUM CLEAN با دمای 90 درجه سانتیگراد

 دیگ الماسه حباب ساز WATER MAGIC CUBE

 ورودی مستقیم آب سرد و گرم

 قابلیت تاخیر در زمان شروع شستشو

 ابعاد 9 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 60 - عرض 60

 ابعاد 8 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60

 

  مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40918

 دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 دارای 16 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED تمام لمسی

 موتور پیشرفته BLDC

 سیستم شستشوی اتوماتیک

 امکان اضافه یا کم کردن لباس در حین شستشو

 برنامه DRUM CLEAN با دمای 90 درجه سانتیگراد

 دیگ الماسه حباب ساز WATER MAGIC CUBE

 ورودی مستقیم آب سرد و گرم

 قابلیت تاخیر در زمان شروع شستشو

 ابعاد 9 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 60 - عرض 60

 

  مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40928

 دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 دارای 16 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED تمام لمسی

 موتور پیشرفته BLDC

 سیستم شستشوی اتوماتیک

 امکان اضافه یا کم کردن لباس در حین شستشو

 برنامه DRUM CLEAN با دمای 90 درجه سانتیگراد

 دیگ الماسه حباب ساز WATER MAGIC CUBE

 ورودی مستقیم آب سرد و گرم

 قابلیت تاخیر در زمان شروع شستشو

 ابعاد 9 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 60 - عرض 60

 

  مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40913

 

 

  مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40913

 دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 دارای 16 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED تمام لمسی

 موتور پیشرفته BLDC

 امکان اضافه یا کم کردن لباس در حین شستشو

 دیگ الماسه حباب ساز WATER MAGIC CUBE

 قابلیت تاخیر در زمان شستشو از 1 تا 24 ساعت

 قابلیت تنظیم دور خشک کن تا 1400 دور بر دقیقه

 قابلیت تنظیم آب تا 90 درجه سانتی گراد برای شستشوی البسه

 ابعاد 9 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 60 - عرض 60

 

  مشخصات ماشین لباسشویی 8 کیلویی BWF-40803

 دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 دارای 16 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED تمام لمسی

 موتور پیشرفته BLDC

 امکان اضافه یا کم کردن لباس در حین شستشو

 دیگ الماسه حباب ساز WATER MAGIC CUBE

 قابلیت تاخیر در زمان شستشو از 1 تا 24 ساعت

 قابلیت تنظیم دور خشک کن تا 1400 دور بر دقیقه

 قابلیت تنظیم آب تا 90 درجه سانتی گراد برای شستشوی البسه

 ابعاد 8 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60

 

 مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40906

 مشخصات ماشین لباسشویی 8 کیلویی BWF-40806

 دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 دارای 16 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED تمام لمسی

 موتور پیشرفته BLDC

 امکان اضافه یا کم کردن لباس در حین شستشو

 دیگ الماسه حباب ساز WATER MAGIC CUBE

 قابلیت تاخیر در زمان شستشو از 1 تا 24 ساعت

 قابلیت تنظیم دور خشک کن تا 1400 دور بر دقیقه

 قابلیت تنظیم آب تا 90 درجه سانتی گراد برای شستشوی البسه

 ابعاد 8 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60

 ابعاد 9 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 60 - عرض 60

 

 مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40916

 

 

  مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40916

 دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 دارای 16 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED تمام لمسی

 موتور پیشرفته BLDC

 امکان اضافه یا کم کردن لباس در حین شستشو

 دیگ الماسه حباب ساز WATER MAGIC CUBE

 قابلیت تاخیر در زمان شستشو از 1 تا 24 ساعت

 قابلیت تنظیم دور خشک کن تا 1400 دور بر دقیقه

 قابلیت تنظیم آب تا 90 درجه سانتی گراد برای شستشوی البسه

 ابعاد 9 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 60 - عرض 60

 

 

 مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40904

 مشخصات ماشین لباسشویی 8 کیلویی BWF-40804

 مشخصات ماشین لباسشویی 7 کیلویی BWF-40704

 دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 دارای 16 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED تمام لمسی

 موتور پیشرفته BLDC

 امکان اضافه یا کم کردن لباس در حین شستشو

 دیگ الماسه حباب ساز WATER MAGIC CUBE

 قابلیت تاخیر در زمان شستشو از 1 تا 24 ساعت

 قابلیت تنظیم دور خشک کن تا 1400 دور بر دقیقه

 قابلیت تنظیم آب تا 90 درجه سانتی گراد برای شستشوی البسه

 ابعاد 9 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 60 - عرض 60

 ابعاد 8 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60

 ابعاد 7 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60

 

 

 مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40902

 مشخصات ماشین لباسشویی 8 کیلویی BWF-40802

 مشخصات ماشین لباسشویی 7 کیلویی BWF-40702

 دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 دارای 16 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED تمام لمسی

 موتور پیشرفته BLDC

 امکان اضافه یا کم کردن لباس در حین شستشو

 دیگ الماسه حباب ساز WATER MAGIC CUBE

 قابلیت تاخیر در زمان شستشو از 1 تا 24 ساعت

 قابلیت تنظیم دور خشک کن تا 1400 دور بر دقیقه

 قابلیت تنظیم آب تا 90 درجه سانتی گراد برای شستشوی البسه

 ابعاد 9 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 60 - عرض 60

 ابعاد 8 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60

 ابعاد 7 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60


 

 

  مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40901

 

 

 مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی BWF-40901

 مشخصات ماشین لباسشویی 8 کیلویی BWF-40801

 مشخصات ماشین لباسشویی 7 کیلویی BWF-40701

دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 دارای 16 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED تمام لمسی

 موتور پیشرفته BLDC

 امکان اضافه یا کم کردن لباس در حین شستشو

 دیگ الماسه حباب ساز WATER MAGIC CUBE

 قابلیت تاخیر در زمان شستشو از 1 تا 24 ساعت

 قابلیت تنظیم دور خشک کن تا 1400 دور بر دقیقه

 قابلیت تنظیم آب تا 90 درجه سانتی گراد برای شستشوی البسه

 ابعاد 9 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 60 - عرض 60

 ابعاد 8 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60

 ابعاد 7 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60

 

 

 مشخصات ماشین لباسشویی 7 کیلویی UWF-20700

 مشخصات ماشین لباسشویی 6 کیلویی UWF-10600

 حداکثر دور خشک کن 7 کیلویی 1200

 حداکثر دور خشک کن 7 کیلویی 1000

 مجهز به قفل PTC

 دارای 15 برنامه شستشو اصلی و 5 آپشن کمکی

 دارای صفحه نمایشگر LED

 سیستم شستشوی لباس های رنگی MIX WASH

 سیستم شستشو در زمان استراحت NIGHT WASH

 آبکشی اضافه

 قابلیت تنظیم دور موتور خشک کن

 ابعاد 7 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 54 - عرض 60

 ابعاد 6 کیلویی : ارتفاع 85 - عمق 50 - عرض 60

 

 

 مشخصات ماشین لباسشویی 12 کیلویی TLA-1201

 مشخصات ماشین لباسشویی 12 کیلویی TLB-1201

 اتوماتیک درب از بالا

 دارای 8 برنامه شستشو اصلی و 2 آپشن کمکی

 سیستم شستشوی اتوماتیک AUTO CLEAN

 قابلیت تنظیم میزان آب ورودی WATER LEVEL

 قابلیت تنظیم دمای آب

 قابلیت تنظیم زمان شستشو

 برنامه شستشوی اضافی EXTRA WASH

 برنامه آب کشی اضافی EXTRA RINSE

 قفل کودک CHILD LOCK

 صفحه نمایش LED SOFT TOUCH

 شستشوی سریع 15 دقیقه ای

 برنامه شتسشوی شدید شویی برای البسه کثیف

 دیگ با طراحی WATER MAGIC CUBE

 

 جهت استعلام قیمت کد مدل مورد نظرتان تماس بگیرید.

 حتما باید برای خرید نقدی تماس بگیرید و بعد از استعلام قیمت خرید نمایید.

   تلفن :  02155921775 - 02155957148 - 02155957410 - 02155956823 -  0215597527

 کپی فقط با ذکر نام فروشگاه لوازم خانگی صالحی