فهرست کارگزاری مراکز استان سراسر کشور

 
ردیف شرکت کارگزاری وب سایت مجور معاملات آتی
1 آبان www.abanbroker.com  
2 آبتین استاک www.abtinstock.com  
3 آپادانا www.apadanabroker.com  
4 آتی ساز بازار www.atibroker.ir  
5 آتیه www.atieh-broker.com  
6 آراد ایرانیان www.aradbourse.com دارای مجوز معاملات آتی
7 آرمان تدبیر نقش جهان www.armanbroker.ir  
8 آرمون بورس www.armoonbourse.com دارای مجوز معاملات آتی
9 آریا نوین www.arianovinbroker.com  
10 آفتاب درخشان خاورمیانه www.mesbroker.com  
11 آگاه www.agahbroker.com دارای مجوز معاملات آتی
12 آینده نگر خوارزمی www.basirbourse.com  
13 اردیبهشت ایرانیان www.oibourse.com  
14 ارگ هومن www.argbroker.com  
15 ارزش آفرین الوند www.arzeshafarin.ir  
16 اطمینان سهم www.etminansahm.com  
17 امین آوید www.aminbc.com  
18 امید سهم www.omidsahm.com  
19 امین سهم www.aminsahm.com دارای مجوز معاملات آتی
20 ایران سهم www.iransahm.info دارای مجوز معاملات آتی
21 ایساتیس پویا www.ipb.ir  
22 ایمن بورس www.imen-bourse.ir  
23 بازار سهام www.bazarsahambourse.com دارای مجوز معاملات آتی
24 بانک اقتصاد نوین www.novinbourse.com  
25 بانک پاسارگاد www.pasargadbroker.com  
26 بانک تات www.tbsc.ir  
27 بانک تجارت www.bt-broker.com  
28 بانک توسعه صادرات www.edbibroker.com  
29 بانک خاورمیانه www.mebbco.com  
30 بانک دی www.bank-day.org  
31 بانک رفاه کارگران www.refahbroker.com  
32 بانک سامان www.samanbourse.com  
33 بانک سپه www.sepahbourse.com دارای مجوز معاملات آتی
34 بانک صادرات ایران www.saderatbourse.com  
35 بانک صنعت و معدن www.smbroker.ir دارای مجوز معاملات آتی
36 بانک کارآفرین www.karafarinbrokerage.com  
37 بانک کشاورزی www.agribourse.com  
38 بانک مسکن www.maskanbourse.com دارای مجوز معاملات آتی
39 بانک ملت www.mellatbourse.com  
40 بانک ملی ایران www.bmibourse.com دارای مجوز معاملات آتی
41 باهنر www.bahonarbrokerage.com  
42 برهان سهند www.bsbourse.com  
43 بورس آثل www.aselbroker.com  
44 بورس ابراز www.ebrazbourse.com  
45 بورس بیمه ایران www.boursebimeh.com  
46 بورسیران www.boursiran.ir دارای مجوز معاملات آتی
47 بورس بهگزین www.behgozinbroker.com  
48 بهمن www.bahmanbroker.com دارای مجوز معاملات آتی
49 بهین پویا www.behinpouya.com  
50 پارس ایده بنیان www.rhbroker.com  
51 پارس گسترخبره www.pgkbroker.ir  
52 پارس نمودگر www.parsnem.ir  
53 پارسیان www.parsianbroker.com دارای مجوز معاملات آتی
54 پگاه یاوران نوین www.pegahbourse.com  
55 پیشگامان بهپرور www.behbourse.com  
56 تأمین سرمایه نوین www.novinib.com دارای مجوز معاملات آتی
57 تدبیر گران فردا www.tadbirbroker.com دارای مجوز معاملات آتی
58 تدبیرگر سرمایه www.tadbirgar.com  
59 توازن بازار www.tavazonex.com  
60 توسعه اندیشه دانا www.danabroker.com  
61 توسعه سرمایه دنیا www.tsd-broker.com دارای مجوز معاملات آتی
62 توسعه سهند www.sahandbroker.com  
63 توسعه فردا www.fardabroker.com  
64 توسعه کشاورزی www.tkbrokerage.com  
65 جهان سهم www.jahansahm.com/  
66 حافظ www.hafezbourse.com دارای مجوز معاملات آتی
67 خبرگان سهام www.khobregan.com دارای مجوز معاملات آتی
68 اقتصاد بیدار www.ebb.ir  
69 دنیای خبره www.dkhobreh.com دارای مجوز معاملات آتی
70 دنیای نوین www.dnovinbr.com/  
71 راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام www.rahbord-investment.com دارای مجوز معاملات آتی
72 راهنمای سرمایه‌گذاران www.rahnamabroker.com دارای مجوز معاملات آتی
73 رضوی www.rbc.ir دارای مجوز معاملات آتی
74 ساو آفرین www.savbroker.com  
75 سپهر باستان www.sepehrebastan.com  
76 ستاره جنوب www.southstar-co.com  
77 سرمایه گذاری ملی ایران www.nibi.ir  
78 سرمایه و دانش www.ckbroker.com دارای مجوز معاملات آتی
79 سهام بارز www.sahambarez.com  
80 سهام پژوهان شایان www.sahampajoohan.com  
81 سهام گستران شرق www.sahamgostaran.com  
82 سهم آذین www.sahmazin.com  
83 سهم آشنا www.abco.ir دارای مجوز معاملات آتی
84 سهم یار www.sahmyar.ir  
85 سی ولکس کالا www.seavolexkala.com  
86 سیماب گون www.simabgoonbourse.com دارای مجوز معاملات آتی
87 سینا www.sinabroker.ir  
88 شاخص سهام www.shakhessaham.com  
89 شهر www.bcityb.com دارای مجوز معاملات آتی
90 صبا تأمین www.sababroker.com  
91 صبا جهاد www.sjb.co.ir  
92 عمران فارس www.omranfars.com  
93 فارابی www.irfarabi.com  
94 فولاد مبنا fouladmabna.com/  
95 فیروزه آسیا www.firouzehasia.com  
96 کارآمد www.irankbc.com  
97 کالای خاورمیانه www.mecbroker.com  
98 کشاورزی کالا سپهر www.sbime.ir  
99 مبین سرمایه www.mobinsarmayeh.com  
100 مدبر آسیا www.emodabber.com/  
101 مشاوران سهام www.tehranstock.com دارای مجوز معاملات آتی
102 مهر اقتصاد ایرانیان www.meyarsaham.com  
103 مفید www.emofid.com دارای مجوز معاملات آتی
104 مهرآفرین www.mehrbroker.com دارای مجوز معاملات آتی
105 نماد شاهدان www.shahedanbroker.com  
106 نواندیشان بازار سرمایه www.noandishan.ir  
107 نهایت نگر www.nahayatnegar.com دارای مجوز معاملات آتی

تاریخ انتشار : 02/01/1401